Saviyhdistys

SAVIYHDISTYS RY:N JÄSENET KUTSUTAAN SÄÄNTÖJENMÄÄRÄÄMÄÄN VUOSIKOKOUKSEEN

AIKA: Lauantai, 05.05.2018  klo 11.00
PAIKKA: Rautialan JuhlataloRautiala 17, 37470 Vesilahti (Kurjen tilan vieressä)

Esityslistalla sääntömääräiset asiat:

 • esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksut
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet
 • valitaan toiminnantarkastaja ja varatarkastaja
 • käsitellään muut kokousohjelmaan kirjatut asiat, jotka tulee tiedottaa puheenjohtajalle viim. 29.04.2018 mennessä kirjallisesti, postitse tai sähköpostitse:
  Saviyhdistys c/o Erika Sillander, Majorsvägen 56, 66100 Maalahti
  tai erikasillander@gmail.com

Kokouksen jälkeen on saviaiheista keskustelua.
Ruokailusta ja lisäohjelmasta tietoa lähempänä kokouksen ajankohtaa sähköpostitse ja tällä kotisivulla.
SYDÄMELLISESTI TERVETULOA!

Kokouskutsu pdf

-----

LERFÖRENINGEN

MÖTESKALLELSE

MEDLEMMARNA I  LERFÖRENINGEN KALLAS TILL STADGEENLIGT ÅRSMÖTE

TID: Lördagen den 05.05.2018 kl. 11.00
PLATS: Rautialan JuhlataloRautiala 17, 37470 Vesilahti (brevid Kurjen tila)

På föredragningslistan stadgeenliga ärenden:

 • bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarens utlåtande
 • godkännande av bokslut samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 • bekräftande av verksamhetsplan och budget samt medlemsavgifter
 • val av styrelseordförande och –medlemmar
 • val av verksamhetsgranskare och suppleant
 • övriga ärenden, som upptecknats på föredragningslistan. Dessa ärenden bör senast den
  29.04.2017 skriftligen ha meddelas till ordförande, brevledes eller per e-post:
  Lerföreningen c/o Erika Sillander, Majorsvägen 56, 66100 Malax
  eller erikasillander@gmail.com

Efter mötet lerdiskussioner.
Närmare mötesdatum skickas mera information om t.ex. mat och övrigt program per e-post och på hemsidan.
HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

Möteskallelse pdf

 

Katso savi- ja olkipaaliuutisia Facebookista
www.facebook.com/Saviyhdistys

Ruokotietoa ja julkaisuja:

www.ymparisto.fi/fi-FI/Ruokopelto

Savirappaus -koulutusaineisto

www.ttskauppa.fi/kauppa/savirappaus-koulutusaineisto.html

"Savirappaus - Northern Clay Plaster” muistitikku sisältää savirappauksen koulutusmateriaalia. Aineisto toimitetaan postitse muistitikulla. Samalta tikulla on kieliversiot suomi, ruotsi ja viro. Hinta on 29,00€.

"Savirappaus - Northern Clay Plaster” on tarkoitettu ammattimiehille, asiantuntijoille, omatoimirakentajille ja aloittelijoille. Koulutusaineisto on kehitetty FAL e.V:n European School of Earthbuilding‘in ja sen ammatillisten partnereiden Lifelong Learning -projektissa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------