Saviyhdistys

 

savilaasti

SAVIYHDISTYS RY:N JÄSENET KUTSUTAAN SÄÄNTÖJENMÄÄRÄÄMÄÄN VUOSIKOKOUKSEEN

AIKA: Lauantai, 08.06.2019 klo 12.00
PAIKKA: Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, 33100 Tampere

Esityslistalla sääntömääräiset asiat:
- esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan
lausunto
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
- vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
jäsenmaksut
- valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet
- valitaan toiminnantarkastaja ja varatarkastaja
- käsitellään muut kokousohjelmaan kirjatut asiat, jotka tulee
tiedottaa puheenjohtajalle viim.
25.05.2019 mennessä kirjallisesti, postitse tai sähköpostitse:
Saviyhdistys c/o Erika Sillander, Majorsvägen 56, 66100 Maalahti
tai erikasillander at gmail.com

Kokouksen jälkeen yhteinen omakustanteinen lounas ravintolassa ja
saviaiheista keskustelua.
Ruokailusta tietoa lähempänä kokouksen ajankohtaa sähköpostitse ja
kotisivulla. www.saviry.fi
SYDÄMELLISESTI TERVETULOA!

kutsu pdf tästä

-----
MEDLEMMARNA I LERFÖRENINGEN KALLAS TILL STADGEENLIGT ÅRSMÖTE

TID: Lördagen den 08.06.2019 kl. 12.00
PLATS: Kulturhuset Laikku, Keskustori 4, 33100 Tampere

På föredragningslistan stadgeenliga ärenden:
- bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarens utlåtande
- godkännande av bokslut samt beviljande av ansvarsfrihet för
styrelsen
- bekräftande av verksamhetsplan och budget samt medlemsavgifter
- val av styrelseordförande och –medlemmar
- val av verksamhetsgranskare och suppleant
- övriga ärenden, som upptecknats på föredragningslistan. Dessa
ärenden bör senast den
25.05.2019 skriftligen ha meddelas till ordförande, brevledes eller per
e-post:
Lerföreningen c/o Erika Sillander, Majorsvägen 56, 66100 Malax
eller erikasillander at gmail.com

Efter mötet lerdiskussioner.
Närmare mötesdatum skickas mera information om t.ex. mat per e-post och
på hemsidan. www.saviry.fi
HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

 

Katso savi- ja olkipaaliuutisia Facebookista
www.facebook.com/Saviyhdistys


Ruokotietoa ja julkaisuja:

www.ymparisto.fi/fi-FI/Ruokopelto

Savirappaus -koulutusaineisto

www.ttskauppa.fi/kauppa/savirappaus-koulutusaineisto.html

"Savirappaus - Northern Clay Plaster” muistitikku sisältää savirappauksen koulutusmateriaalia. Aineisto toimitetaan postitse muistitikulla. Samalta tikulla on kieliversiot suomi, ruotsi ja viro. Hinta on 29,00€.

"Savirappaus - Northern Clay Plaster” on tarkoitettu ammattimiehille, asiantuntijoille, omatoimirakentajille ja aloittelijoille. Koulutusaineisto on kehitetty FAL e.V:n European School of Earthbuilding‘in ja sen ammatillisten partnereiden Lifelong Learning -projektissa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------