Kirjallisuus

Suomenkielistä kirjallisuutta
 • Kaila Panu. Talotohtori. WSOY 1997.
 • Kajaste T. & Kuivalainen T. 2005, Vanhojen savirappausten konservointi, Opinnäytetyö, EVTEK-ammattikorkeakoulu, Espoo.
 • KÄTEVYYDEN KÄSIKIRJA, 1962,Savirakenne. WSOY.
 • Lahtinen, Kati. 2002. Saviaitan konservointi. (134 s.). Opinnäytetyö,
  rakennuskonservoinnin koulutusohjelma, Seinäjoen ammattikorkeakoulu.
 • Lundsten, Bength, Achcar Leticia, Westermarck Mikael. Selvitys savirakentamisesta. Raportti koerakentamisesta kevytsavitekniikalla. Teknillinen korkeakoulu, arkkitehtiosaston julkaisuja 1994/8, Espoo 1994.
 • MAAMIES-LEHTI No 20 & 21, 1878. Rakennuksista saviruukki-seinillä. (nykykirjasimin)
 • Ranki Teuvo. 2007, Savirakennukset ja niiden korjaaminen, Turku.
 • Salonen M. 2001, Kevytsavirakentaminen, koetalo Raision asuntomessuilla. Insinöörityö, Turun Ammattikorkeakoulu, Turku.
 • Samsten L..2005. Savilaastit ja savirappaus. Opinnäytetyö, Turun Ammattikorkeakoulu, Turku.
 • Sipilä, M. & Anttila R., 1960, Maatalouden rakennukset, WSOY
 • Tuomi Virpi. Talo olkipaaleista. Kustantajat Sarmala Oy 2001.
 • Villanen Lasse. 2006, Hirsirakennusten savirappaus. Opinnäytetyö, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Ikaalinen.
 • Volhard Franz, suomeksi toimittanut Westermarck Mikael. Savirakentaminen-kevysavitekniikka. RAK Rakennusalan kustantajat, Helsinki 1994.
 • Westermarck Mikael, Heuru Eija-Reetta, Lundsten Bengt. Luonnonmukaiset rakennusaineet. Teknillinen korkeakoulu, arkkitehtiosaston julkaisuja 1998/46. Rakennustieto, Helsinki, 1998.
 • Westermarck Mikael, Riuttamäki Juha-Pekka, Pelto-Uotila Tero, Weck Tor-Ulf. Olkipaalit rakennusaineena maatilojen puurakennuksissa. Teknillinen korkeakoulu 2002.
Saksankielistä kirjallisuutta
 • Schillberg Klaus, Knieriemen Heinz. Bauen und sanieren mit Lehm. AT Verlag 2001.
 • Minke Gernot, Mahlke Friedemann. Der Strohballenbau. Ökobuch 2004.
Enlanniksi
 • Myhrman Mats and MacDonald. Build it with Bales. A Step-by-Step Guide to Steaw-Bale Construction. Version two. 1997.
  150 sivuinen opas olkipaalirakentamisesta ladattavissa ilmaiseksi, pdf noin
  17 000kt, kirjan voi ladata myös osina.
  www.dcat.net tai books.sustainablesources.com