Saviyhdistys

Saviyhdistys savirakentamisen edistämiseksi ry. perustettiin 1996 Kiljavalla edistämään saven ja muiden luonnonmukaisten rakennusmateriaalien käyttöä ja tutkimusta rakentamisessa. Saviyhdistys kerää tietoja aikaisempien sukupolvien käyttämistä savirakennustekniikoista, pitää rekisteriä olemassaolevista savi- ja olkitaloista, ja organisoi kursseja eri savitekniikoista. Perustajajäseniä oli toistakymmentä eri aloilta sihteeristä rakennusarkkitehtiin. Jäsenet voivat osallistua yhdistyksen kursseille, kokouksiin ja matkoille, vuokrata yhdistyksen harkkopuristinta, ja saavat kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän Pääskynen-jäsenlehden. Saviyhdistys kuuluu Nordisk Organisation för Lerjordsbyggeri -järjestöön, joka on Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Viron vastaavien järjestöjen kattojärjestö.