Kevytsavi

Kevytsavella tarkoitetaan rakennusmateriaalia, jossa nestemäiseen saveen on
sekoitettu sopivaa täyteainetta, esim. olkea. Materiaalissa yhdistyvät saven
hyvät ominaisuudet lämpöeristävyyteen ja helppoon työstettävyyteen. Kuivan
kevytsaven paino on halutusta koostumuksesta riippuen 3OO-12OO kg/m3.

Kevytsavimassa voidaan valaa kantavan puurungon väliin tai siitä voi valmistaa erilaisia harkkoja tai elementtejä, joita käytetään rakentamiseen niiden kuivuttua.

Lämmöneristävyys

Lämmöneristävyys riippuu saven ja oljen suhteesta. Kevyempi rakenne on
lämpöä eristävämpi, painavampi taas lujempi ja paloturvallisempi. 450 kg/m3
painavalla, 4OO mm paksulla seinärakenteella saavutetaan vaatimusten mukainen
K-arvo, O,28 W/m3K.

Kosteus

Kuivalla savella on erittäin alhainen tasapainokosteus, noin 3 %, minkä ansiosta
myös saven sisällä olevat orgaaniset aineet, kuten puu tai olki, säilyvät kuivina.
Myöskään homeet eivät kasva savirakenteessa. Savi tasoittaa huoneilman
kosteusvaihteluita ja pitää kosteuden ihmisen terveyden kannalta oikealla
tasolla (45-55 % suhteellinen kosteus).

Paloturvallisuus

Kevytsavi on paloturvallista, sillä olkien käsittely savella tekee ne hyvin vaikeasti
palaviksi. Rappaamalla pinnoitetut kevytsavirakenteet ovat selviytyneet
hyvin palokokeissa.

Äänieristävyys

Massiivinen rakenne eristää hyvin ääntä. Rakenteen tiheyttä lisäämällä voidaan
äänieristävyyttä haluttaessa vielä parantaa.

Ilmanläpäisevyys

Rapattu kevytsaviseinä on ilmatiivis. Höyrytiiviin kerroksen puuttuminen rakenteesta
sallii kuitenkin kosteuden ja. kaasuseosten (happi, hiilidioksidi)
kulkea rakenteen läpi, jolla voi olla merkitystä huoneilman laadulle. Ilmanvaihto
on suunniteltava joka talossa tapauskohtaisesti.

Hajut

Kuivalla savella ja kevytsavella ei ole ominaishajua. Materiaalista ei erity terveydelle
haitallisia aineita.

Arkkitehti Teuvo Ranki